เทรดเดอร์ (Trader) คืออะไร? การเทรด (Trade) คืออะไร? Forex Market

เทรดเดอร์ (Trader) คืออะไร? การเทรด (Trade) คืออะไร? เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ผู้สนใจซื้อขาย Forex ต้องรู้ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาซื้อขาย Forex เมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์ (Trader) ดังนั้นในบทความนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักเทรดเดอร์ (Trader) คืออะไร? การเทรด (Trade) คืออะไร?

เทรดเดอร์ (Trader) คืออะไร

เทรดเดอร์ (Trader) ในภาษาทางการเงินคือ ผู้ที่ซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ราสารหนี้ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น คล้ายกับนักร้องเพลงแร็ป เราจะเรียกว่า “แร็ปเปอร์ (Rapper)” นักบิดมอเตอร์ไซค์ เราจะเรียกว่า “ไบค์เกอร์ (Biker)” เป็นต้น

สินค้าโภคภัณฑ์ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่
1. สินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร กาแก ถั่วเหลือง เป็นต้น
2. สินค้าประเภทโลหะ เช่น เงิน ทองคำ ทองแดง อลูมิเนียม เป็นต้น
3. สินค้าประเภทพลังงาน เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ที่ซื้อขาย Forex จึงมีชื่อเรียกว่า เทรดเดอร์ (Trader)

 

ประเภทของเทรดเดอร์ (Trader)

1. เทรดเดอร์ (Trader) วิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis)

การวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis) คือการวิเคราะห์กราฟราคาจากข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทางข่าวสาร ข้อมูลบริษัท งบการเงิน เศรษฐกิจ ทุกๆอย่างที่เป็นข้อมูลที่ใช้หามูลค่าที่แท้จริงโดยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี้มีรากฐานมากจากแนวความคิดที่ว่า “มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic value)” โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะมีขั้นตอนอยู่หลักๆ 3 ขั้นตอน ได้แก่

 1. วิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก
 2. วิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) โดยวิเคราะห์จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีการเติบโตอย่างไร
 3. วิเคราะห์บริษัท (Company Analysis) วิเคราะห์บริษัทเป็นตัวสุดท้ายในการวิเคราะห์ โดยจะเน้นวิเคราะห์ประเภทของบริษัทและประเภทของหลักทรัพย์ โดยจะวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ(Qualitative Analysis)และเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis)

 

2. เทรดเดอร์ (Trader) วิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis)

การวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) คือการวิเคราะห์กราฟราคาจาก สูตรคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น จิตวิทยาของผู้คนในตลาด  สิ่งเหล่านี้คือการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis)

แนวคิดของการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis)

 1. ราคาจะเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มเดิม จนกระทั่งแนวโน้มเดิมหมดลง
 2. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะสะท้อนลงบนกราฟราคา (หากมีข่าวกระทบอย่างรุนแรง กราฟราคาก็จะเคลื่อนที่รุนแรง หากเห็นว่ากราฟราคาเคลื่อนที่อย่างรุนแรง อาจจะคาดการณ์ได้ว่ามีข่าวกระทบราคาอย่างรุนแรง)
 3. พฤติกรรมของราคาหุ้นจะเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิม เป็นผลมาจาก ความกล้า ความกลัว ความหวัง ของมนุษย์

เทรดเดอร์ในตลาด Forex มากกว่า 80% เป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis)

สาเหตุที่ทำให้การวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) เป็นที่นิยม

 1. มีความแม่นยำในระดับหนึ่ง
 2. ตลาด Forex ไม่เหมือนตลาดหุ้นทั่วไป ราคามีการเคลื่อนวินาทีต่อวินาที หากคุณสามารถซื้อขายอย่างรวดเร็ว ย่อมมีโอกาสมากกว่า การวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) จึงเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการซื้อขายมากนัก
 3. มีเครื่องมือช่วยซื้อขายให้ เช่น EA Forex เป็นต้น

เทรดเดอร์หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าเขาคือนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) หรือไม่ หากคุณใช้วิธีการวิเคราะห์เหล่านี้วิเคราะห์กราฟราคา นั่นหมายถึงว่าคุณคือนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis)

 • วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Price Action (พฤติกรรมราคา)
 • วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Indicator (อินดิเคเตอร์)
 • วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Price Pattern (รูปแบบราคา)
 • วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Candlestick Chart (กราฟแท่งเทียน)
 • วิเคราะห์กราฟราคาด้วย Trend Line (เทรนไลน์)
 • วิเคราะห์กราฟราคาด้วย สถิติ

วิเคราะห์กราฟราคาด้วยวิธีเหล่านี้ เป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์กราฟราคาของนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis)

 

การเทรด (Trade) คืออะไร

การเทรด (Trade) คือการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งการเทรด (Trade) เป็นคำกริยา เป็นการซื้อขายของเทรดเดอร์ (Trader)

 

 

 

Forex Five Star

Read Previous

ติดดอย, ขายหมู, ตกรถ คืออะไร? แล้วอะไร “เจ็บ” มากกว่ากัน!!

Read Next

Technical Analysis (วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค) คืออะไร? ประเภทเทรดเดอร์ Forex

error: Content is protected !!